Responsabilitat social i efectes de la covid-19. Qüestions d’interès pels museus