La planificació estratègica: una eina per democratitzar la presa de decisions o un espai de caràcter consultiu?