Dones i cultura. La necessitat de passar de la igualtat formal a la igualtat efectiva