Recórrer la història per entendre la contemporaneïtat