Les polítiques culturals com a base per a un desenvolupament sostenible