Una institució nascuda sota la crisi, Agència Catalana del Patrimoni Cultural