Educació i equitat en les polítiques culturals | La comunitat i els agents culturals locals