L’articulació territorial i la cooperació entre municipis