La cultura i la creació, puntes de llança de la innovació