Com promoure la participació artística local? Experiències des d’Anglaterra