Ciència ciutadana en la societat del coneixement: cap a la ciberdemocràcia i més enllà