Els mapes culturals com a eina de planificació i desenvolupament