Magnituds econòmiques i ocupacionals del sector cultural i creatiu de l'economia catalana. 2012