Reptes i riscos a l’hora de crear audiències en línia per orquestres simfòniques