Informe anual sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya 2013