Culture Unbound : «Objectivació, mesurament i estandardització»