Carles Combarros participa al Debat d'Interacció 2014