Art i territori: cap a una nova economia cultural sostenible?