Més enllà de la gentrificació: Narratives sobre la relació espai i cultura