Els interessos culturals de la població de Catalunya 2013