La necessària transformació del model productiu a Espanya: el paper del territori