Streaming de les Jornades Interacció

Aquí podeu seguir en directe alguns dels debats d'Interacció: 

Dimecres 8 de maig
16:00 a 18:00 Inauguració i debat: La cultura: servei públic, indústria o espectacle?

Dijous 9 de maig
9:30 a 11:30 Innovació en temps de penúria
12:00 a 14:00 Presentacions de projectes
16:00 a 18:00 El món local i la cultura: centralitats i marginalitats

Divendres 10 de maig
10:00 a 12:00 Presentacions de projectes
12:00 a 14:00 La sostenibilitat de la cultura: recursos públics, recursos privats
14:00 a 14:15 Clausura de les Jornades Interacció