Els grups escolar i les sortides a museus: Estudi qualitatiu

Margarida Loran i Gili |Agència Catalana del Patrimoni Cultural

Aquest informe recull els principals resultats de l’estudi qualitatiu elaborat vers els grups escolars i les sortides a museus i espais patrimonials, com una forma d’aprofundir en el coneixement del públic escolar del patrimoni a Catalunya. Per la seva realització, s’ha comptat amb la participació d’un total de 10 professionals de la comunitat escolar de 7 centres educatius (públics i privats) de les ciutats de Barcelona, Tarragona, Girona i rodalies.

A partir d’un qüestionari flexible (que podreu trobar als annexes del document) se’ls demana sobre com decideixen les sortides, els obstacles que es troben en l’organització, així com la valoració que fan de l’oferta actual, amb l’objectiu no només de conèixer com s’organitzen i actuen els centres educatius vers aquest tipus de sortides, com per millorar-ne la qualitat de l’oferta educativa del patrimoni, element fonamental de tot pla de futur que vulgui incrementar i aprofundir l’ús escolar del patrimoni.

L’anàlisi de les entrevistes realitzades permet afirmar que la decisió de fer una visita a un museu o espai patrimonial està cada cop més lligada a motius curriculars i que el paper dels educadors esdevé quelcom fonamental en la satisfacció i adequació de la visita a les necessitats del grup.

Entre les necessitats detectades s’assenyalen: la demanda d’una major col·laboració dels serveis educatius dels centres patrimonials per aprofundir en la preparació i integració de la visita en el treball que es fa a les classes, millora en els serveis d’informació i reserva per superar algunes dificultats organitzatives, així com l’adequació de preus ja que amb la crisi el cost assumible pels centres educatius s’ha vist reduït.

Els grups escolars són una part fonamental dels públics dels museus i els espais patrimonials del territori. Tal i com s’assenyala al document, només l’any 2013 es van comptabilitzar 1.011.358 visites d’alumnes en grups escolars als museus de Catalunya l’any 2013, el que suposa un 10% del total de visitants; dada a tenir en compte si es té present que el còmput total d’alumnes matriculats en el sistema educatiu català en el curs 2012-13 va ser d’1.284.825.


 

PDF Sortides a museus i espais patrimonials: procés de decisió, percepcions i preferències de les escoles


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris