Estudi sobre el sector de la cultura de proximitat

ICC Consultors | Acellec

Amb l’objectiu de realitzar una aproximació al volum econòmic del sector de la cultura de proximitat, en aquest document es presenten el principals resultats de les fases preliminars de l’estudi del sector en el context català.

A partir dels resultats de les enquestes realitzades a un total 118 agents (entre empreses, cooperatives i associacions) que realitzen activitats i ofereixen serveis amb un caràcter pròxim englobats en l’àmbit de la cultura, l’informe elabora un dibuix dels principals valors obtinguts.

A continuació, algunes de les dades més rellevants:

 • Pràcticament el 85% dels agents dels sector estan ubicats a la província de Barcelona. Una concentració que té una relació directa amb el volum de població que ha d’atendre.
 • El 82% dels agents estan constituïts com a empreses i/o autònoms.
 • La totalitat dels agents analitzats intervenen en diferents activitats econòmiques, essent el Cultural (39,2%) i l’Educatiu (25,3%) els majoritaris.
 • El 60,4% dels agents es centren en la gestió de museus i activitats relacionades amb la conservació, foment i difusió del patrimoni.
 • El sector de la cultura de proximitat té un volum econòmic anual de més de 40.000.000€ (41.208.612 l’any 2013).
 • El volum econòmic del sector ha disminuït en els últims anys, de l’ordre de 5,1% entre 2011 i 2013. Aquesta reducció es percep sobretot en les empreses que facturen menys de 100.000€ i les que facturen més de 1.000.000€ (amb disminucions de l’ordre del 3 i 9%, respectivament).
 • Les empreses i associacions de més de 300.000€ d’ingressos (representen poc més del 20% del total analitzat) gestionen més del 85% del volum econòmic del sector.
 • El 67,0% dels ingressos de procedència pública provenen dels Ajuntaments (administració més propera a la ciutadania).
 • El sector de cultura de proximitat genera un volum anual de més de 2.500 persones treballadores. Del 2011 al 2013 però hi ha hagut una disminució del 3,6% del personal contractat.
 • El volum d’usuaris atesos pel sector supera les 2.800.000 persones.
 • De l’any 2011 a l’any 2013 els usuaris atesos pels agents del sector augmenta en un 8,2%.

L'estudi preveu la possibilitat d'actualitzar periòdicament les dades per fer seguiment de l'evolució del sector.

PDF Estudi sobre el sector de la cultura de proximitat: fases III i IV. Informe de resultats


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris