El CoNCA crea un qüestionari per valorar l’impacte de la covid-19 en el sector cultural català