Francesc Serés, nou director de l’Institut Ramon Llull