INTERACCIÓ 18 | Històries humanes: des de l’univers fins a la molècula més petita