Eulàlia Bosch 'Sobre la humanitat dels humans' · 10 frases