Una altra metodologia per a l’estudi dels impactes de la cultura?