Aspectes econòmics de la gestió cultural: competències, pressupost, contractació i subvencions