L'educació a la LRSAL: aprenentatges per a la cultura?