La despesa en cultura dels ajuntaments. Comentaris