La governança des de la cultura i el món local: tot repensant la participació ciutadana