El desenvolupament de públics culturals a partir de la COVID-19. Idees clau del Simposi