Els estralls de la crisi perduren a les biblioteques