Les administracions culturals municipals i la gestió comunitària