Renovar-se o morir: el mercat del llibre en català