Un escenari de somni: la cultura com a motor del canvi