Shakespeare és mainstream: la deconstrucció de l’alta i la baixa cultura