Indicadors per a una nova relació. L'Índex de Relació Cultural (IRC)