Les polítiques culturals públiques, més enllà de l’impacte econòmic.