El relat de la diversitat cultural des de la UNESCO, crítiques i lloances