Deuwatts: artistes i científics, connexions possibles