Què significa habitar un món interconnectat on cada cop és més difícil ser-ne estranger?