Un model de gestió híbrid de museus i institucions culturals a Barcelona