La construcció social de l’experiència d’oci cultural