El tercer sector cultural català: principals característiques i el seu impacte econòmic (2013)