La despesa en cultura estimula el creixement econòmic a Alemanya