L’adaptabilitat de l’ocupació en els sectors culturals i creatius durant la crisi