Informe estratègic del sector del patrimoni a Catalunya: mapa i diagnòstic